youtube tvcom mail Město Rožnov
banner
28.04.2024

Připomínka článku z úvodu dubna ohledně konání Valné hromady

Než se odjede bojovat na Ostravské hry, budou mít možnost členové klubu se setkat v rámci Valné hromady klubu, která se uskuteční v májovém termínu, přesně v pátek 17. května od 16:30 na již tradičním místě – Obřadní místnosti rožnovského městského úřadu. V letošním roce již Sršni jednu Valnou hromadu zažili, mimořádnou v závěru ledna, kde došlo k plánovanému osamostatnění části – klubu – složky Warriors, kteří budou mít plánovaně od 1. května svou vlastní identitu a také členskou základnu. Pro Sršně z poslední mimořádné Valné hromady vzešla také skutečnost, že se budou snažit, aby měli opět tři statutární zástupce v klubu, když v této chvíli mají přechodně dva.

Každoroční setkání v rámci valné hromady rožnovského florbalového klubu

Jednající Sršně čeká hned několik skutečností, které budou muset probrat. Jednou z nich je hospodaření za rok 2023 vyhodnocené v číslech za celý klub, ale také za jednotlivé kategorie, získané dotační tituly, jejich použití a výhled na rok 2024. Zároveň bude také probíhat volba členů revizní komise, výkonného výboru a statutárních zástupců klubu. V neposlední řadě dojde také k vyhodnocení výsledků jednotlivých kategorií za loňskou sezónu a výhled na přihlášení kategorií pro sezónu příští. Důležitá je tak jednak přítomnost jednotlivých členů klubu, ale také případně další témata, které mohou přinést do diskuze či do fungování klubu.

Během valné hromady probíhá schvalování několika důležitých bodů

Účastí na Valné hromadě každý z členů klubu dostává možnost hlasování a v případě plnoletosti je jeho hlas brán jako právoplatný. A pokud by snad váš názor či bod nezazněl během programu Valné hromady, pak je v závěru setkání možnost diskuze. Přijďte a pomozte nám zkvalitnit klub, i váš hlas chceme slyšet!

V průběhu i závěru valné hromady bývá hodně hlasování a diskuze

 

Diskuze k článkucara


  zpět na úvod
zpět do archivu
lista