youtube tvcom mail Město Rožnov
banner

 

Základní informace o projektu

 

Název projektu: ROŽNOV A ŽILINA
SPOLEČNĚ ZA FLORBALOVÝM VÍTĚZSTVÍM
Registrační číslo projektu: CZ/FMP.16/0409
Žadatel projektu: 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm o.s.
Jiřího Wolkera 1144
756 61  Rožnov pod Radhoštěm
Partner projektu: Academic Žilinská univerzita v Žilině
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika
Termín realizace: květen 2014 – září 2014
Kontaktní email 1fbkroznov@seznam.cz

 

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

EU projekt logo

Základní teze projektu

Florbal je v našich regionech nový sport (něco málo přes deset let) na druhou stranu se jedná o rychle se rozvíjející sport přinášející prostor pro volnočasové vyžití, socializaci a rozvoj společenské života, kultury a zdraví pro všechny věkové kategorie. Florbal se však stále potýká s problém, který spočívá v nedostatečné kvalitě úrovně florbalu na obou stranách hranice, na české i na slovenské straně, která je způsobena nízkou aprobací trenérů, neprofesionálním přenášením poznatků na mládež při trénincích a prakticky neexistující spoluprací a výměně zkušeností a znalostí mezi jednotlivými kluby. Chybí také větší osobní interakce mezi hráči z různých regionů, různých kulturních a sociologických skupin, která často pomáhá v řešení problematiky patologických jevů ve společnosti.

Projektem by klub 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm rád navázal na dosavadní spolupráci mezi kluby a rozšířil ji především na mládež. Za pomocí několika setkání florbalové mládeže a jejich vedení (2x jednodenní turnaj, 2x týdenní soustředění, 1x přípravné utkání) bude dosaženo zisku a přenosu florbalových znalostí, zkušeností a dovedností a navázání trvalých přátelských i formálních vazeb, jak na straně vedoucích a trenérů, tak převážně na straně mládeže.

 

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je překonat specifické rozvojové problémy vyplývající z příhraniční polohy a odlehlosti od hlavních ekonomických center, ale také podpořit rozvoj spolupracujících systémů na obou stranách hranice, vytvořit tak spojovací článek mezi těmito systémy a vytvořit konkurenceschopné prostředí v rámci celé Evropské unie.

Projekt má za cíl zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v oblasti florbalové výchovy mládeže a vytvořit tak kvalitní základnu pro rozvoj tohoto týmového sportu v příhraničních regionech, kde je často nedostatek možností pro volnočasové vyžití. Aktivity a výsledky projektu by měly vést k zvýšení herní kvality florbalové mládeže a ke zvýšení kvality práce z florbalovou mládeží, což jsou aspekty, které přilákají pozornost veřejnosti a následně přivedou další mladé jedince (cílovou skupinu) k florbalu. Nárůstem počtu mladých florbalistů roste také konkurenceschopnost týmu a následně roste i kvalita hráčů, trenérů, týmů a klubů. Projekt tedy vede ke kontinuálnímu zlepšování kvality florbalu v regionu, který je ku prospěchu cílovým skupinám i potencionálním zájemcům o tuto oblast na obou stranách hranice.

 

Specifické cíle mikroprojektu

Specifický cíl 1 

Organizace aktivit pro florbalovou mládež: dvě pětidenní soustředění, dva jednodenní turnaje, jeden přípravný zápas.

Specifický cíl 2 

Rozšíření stávající spolupráce mezi kluby o aktivity týkající se mládežnických družstev. Upevnění vztahů a vazeb mezi florbalovými kluby na mezinárodní úrovni.

Specifický cíl 3

Zvýšení kvalifikace trenérů mládeže, transfer zkušeností, znalostí a praxe mezi kluby, trenéry a mládeží, zvýšení herní úrovně mládeže, propagace florbalu jako možnosti volnočasové aktivity vhodné pro všechny věkové kategorie a zejména mládež.

Partner projektu

Žilina logo FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina

Partnerom projektu je Academic Žilinská univerzita v Žiline a jej časť občianske združenie FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina:

Florbalový klub FBC GRASSHOPPERS AC UNIZA ŽILINA bol založený v roku 2001. Vznikol zo skupiny študentov a spočiatku vykonával svoje aktivity v úzkej spolupráci s Ústavom telesnej výchovy ŽU. O 2 roky neskôr vznikla potreba zastrešenia florbalu ako právneho subjektu so štatútom vysokoškolskej telovýchovnej organizácie. Pomocnú ruku vtedy podal ŠK-ŽU Žilina, zjednodušene – volejbalový klub žien. V roku 2005 sa florbalový oddiel transformoval do štruktúr Slávie ŽU, kde pôsobil až do roku 2009. Zároveň však florbalisti stáli pri vzniku nového právneho subjektu – Academic Žilinská univerzita v Žiline, a od sezóny 2008/2009 nesie názov tohto občianskeho združenia v súťažiach všetkých mládežníckych aj seniorských florbalových družstiev.

Hlavní aktivity projektu

Jednodenní florbalové turnaje pro mládež

V rámci této aktivity naváže hlavní cílová skupina přátelství, pozná nové prostředí i přírodní, sociální, kulturní a životní podmínky na Valašsku, získá nové florbalové zážitky a zkušenosti. Pro vedlejší cílovou skupinu trenéry mládeže vznikne prostor pro načerpání, výměnu a sdílení znalosti a praktických metod.

Pětidenní soustředění pro mládež

Pětidenní soustředění nabízí malým florbalistům nepřekonatelnou příležitost, jak se florbalově pozvednout a přitom strávit část letních prázdnin se spoluhráči a s přáteli zábavnou formou.

V rámci soustředění budou probíhat tréninkové jednotky v hale zaměřené na florbal (rozvoj dovedností, praktické cvičení, hra), výlety do přírody, pohybové, týmové a společenské aktivity ve venkovním prostředí (venkovní sportoviště, pobyt v přírodě), v případě nepříznivého počasí mimo florbalové aktivity v hale (týmové hry, sporty, stmelovací hry).

V každém případě jde o předávání teoretických znalostí souvisejících se sportem a životem obecně – fair-play, respekt, důvěra, sebedůvěra či komunikační schopnosti.

Zdroj: Florbalmag.cz

Zdroj: Florbalmag.cz

Pod vedením legend a zároveň špičkových českých trenérů Radomíra Mrázka a Roberta Segeti mají malí florbalisti možnost podívat se do:

1. Bystřice nad Olší (Beskydy) a areál Stadion (starší žáci/dorostenci/dorostenky)

Zdroj: www.bystrice.cz

Zdroj: www.bystrice.cz

Zdroj: www.czregion.cz

Zdroj: www.czregion.cz

2. Karlov pod Pradědem(Jeseníky) a Hotel Kamzík (mladší žáci/elévové)

Zdroj: http://www.hotelkamzik.cz/

Zdroj: http://www.hotelkamzik.cz/

Zdroj: itras.cz, Višňa Jakub

Zdroj: itras.cz, Višňa Jakub

Přátelské utkání dorostenců

Tato aktivita bude sloužit jako zhodnocení zužitkovaných dovedností načerpaných při pětidenním soustředění, jako obrázek o herním pokroku a připravenosti obou týmů na novou sezónu a převážně jako příležitost opětovného setkání mezi spřátelenou mládeží z obou stran hranice.

EU projekt - loga do článku

lista